ÎNSCRIERE CLASA a IX-a, AN ŞCOLAR 2023-2024

În perioada 20-25 iulie 2023, va avea loc înscrierea elevilor admişi în clasa a IX-a, an şcolar 2023-2024, după următorul program:
■ 20, 21, 24, 25 iulie 2023, în intervalele orare 8:30-14:00.

ELEVUL(A) VA FI ÎNSOŢIT(Ă) DE UN PĂRINTE/TUTORE LEGAL.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
■ Cererea de înscriere;
■ Copie certificat de naştere şi cartea de identitate;
■ Adeverinţă cu notele obţinute şi media de admitere;
■Copie hotărâre judecătorească în cazul părinților divorțați
■Copie xerox carte de identitate mamă, tată
■ Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
■ Fişa medicală:
     ■ Pentru elevii din mediul urban: fişa medicală, adeverinţă medicală şi dovada de vaccinare de la cabinetul medical şcolar;
     ■ Pentru elevii din mediul rural: adeverinţă medicală şi dovada de vaccinare de la medicul de familie.

NOTĂ: Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către comisia judeţeană de admitere.  

Lasă un răspuns

Free Web Hosting