Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Şcoală de maiştri / Şcoală postliceală

1.  Pentru nivelul 3 Avansat, Şcoală de maiştri, domeniul Electric, calificarea profesională Maistru telecomunicaţii, planuri de învăţământ aprobate prin OMECT 5173/29.08.2008

            2.   Pentru nivelul 3 Avansat, Şcoală de maiştri, domeniul Electric, calificarea profesională Maistru maşini şi aparate electrice, planuri de învăţământ aprobate prin OMECT 1847/29.08.2007

           3.  Pentru nivelul 3 Avansat, Şcoală de maiştri, domeniul Electric, calificarea profesională Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări, planuri de învăţământ aprobate prin OMEC 4760/26.07.2006

4. Pentru nivelul 3 Avansat, Şcoală de maiştri, domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, calificarea profesională Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii, planuri de învăţământ aprobate prin OMECT 1847/29.08.2007

5. Pentru nivelul 3 Avansat, Şcoală postliceală, domeniul Informatică, calificarea profesională Administrator reţele locale şi de comunicaţii, planuri de învăţământ aprobate prin OMECI 4857/31.08.2009

6. Pentru nivelul 3 Avansat, Şcoală postliceală, domeniul Electronică automatizări, calificarea profesională Tehnician aparate electromedicale, planuri de învăţământ aprobate prin OMECI 1847/29.08.2007

7. Pentru nivelul 3 Avansat, Şcoală postliceală, domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, calificarea profesională Tehnician devize şi măsurători în construcţii, planuri de învăţământ aprobate prin OMEC 4760/26.07.2006

Lasă un răspuns